Het bestuur

De stichting heeft een bestuur die is samengesteld uit een afvaardiging van een aantal organisaties uit het buurtschap Notter-Zuna:

Voorzitter: Hans Hofman (afvaardiging van Buurtvereniging Schapendijk)

Penningmeester: Bert Berkhof (afvaardiging Kulturhus Notter-Zuna)

Secretariaat: Anja Wevers (afvaardiging buurtvereniging Zuna)
secretariaat@evenementenweide.nl

Gerrit Baan (afvaardiging van de School met de Bijbel Notter-Zuna)

Herman van de Riet (afvaardiging van Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna)

Eric Havinga (afvaardiging van de Stichting Ontdek de Reggestreek)

Henriette Wardenaar (afvaardiging Midzomerfeest Notter-Zuna)